لیست ملک ها

رهن و اجارهویژه
رهن 90 متری ایران خودرو
310000000

رهن 90 متری ایران خودرو

ایران خودرو
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
اجاره 71 متری چیتگر
150000000 3500000

اجاره 71 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجارهویژه
اجاره 73 متری چیتگر
150000000 3000000

اجاره 73 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر73
امتیازویژه
سهام 13 متری چیتگر
140400000

سهام 13 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیاز
سهام 63 متری چیتگر
900000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیازویژه
سهام 33 متری چیتگر
550000000

سهام 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خریدویژه
پیش فروش 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام توانمندسازی 23 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر23
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 300 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 125متری دریاچه
4375000000

آپارتمان لوکس 125متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
پیش خریدویژه
پیش فروش 150 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
پیش خرید
پیش فروش 178 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
رهن و اجارهویژه
رهن 92 متری شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
اجاره 62 متری نقلی ایران خودرو
50000000 3700000

اجاره 62 متری نقلی ایران خودرو

ایران خودرو
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر62
رهن و اجارهویژه
اجاره 117 متری چیتگر
150000000 5500000

اجاره 117 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 137 متری مروارید شهر
3425000000

آپارتمان 137 متری مروارید شهر

مرواریدشهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 79 متری دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس144 متری میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
پیش خریدویژه
آپارتمان لوکس 143 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
امتیازویژه
سهام 16 متری بازنشسته ارتش
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
امتیازویژه
سهام بازنشسته ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
امتیازویژه
سهام چیتگر بازنشسته ارتش
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
امتیازویژه
سهام 13 متری چیتگر
139100000

سهام 13 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیازویژه
سهام توانمندسازی 20 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
امتیازویژه
سهام 16 متری بازنشسته چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش منظره 105 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروشویژه
آپارتمان 115 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 130 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 99 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
رهن و اجارهویژه
آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجارهویژه
اجاره آپارتمان لوکس 95 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 107 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 360 متری دریاچه
23400000000

پنت هاوس 360 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب5
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر360
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 158 متری دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
350000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 141 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 172 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 101 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 124 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 220 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر223
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 97 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
پیش خریدویژه
آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خریدویژه
آپارتمان 120 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
3260000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 128 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری شهرک خرازی
2547600000

آپارتمان 106 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 115 متری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیازویژه
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 95 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری چیتگر
80000000 5000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروشویژه
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن
2720000000

آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن

شهرک راه آهن
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
پیش خریدویژه
آپارتمان 85 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیازویژه
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
پیش خریدویژه
پیش فروش 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
پیش خریدویژه
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 112 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروشویژه
آپارتمان 88 متری شهرک گلستان
2450000000

آپارتمان 88 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 88 متری شهرک باقری
150000000 4000000

آپارتمان 88 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر170
پیش خرید
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
1000000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خریدویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان 168 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
رهن و اجاره
آپارتمان 123 متری چیتگر
160000000 4800000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 72 متری شهرک گلستان
100000000 3500000

آپارتمان 72 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر72
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
100000000 4500000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجاره
آپارتمان 94 متری چیتگر
100000000 4500000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 158 متری مروارید شهر
400000000 3000000

آپارتمان 158 متری مروارید شهر

مرواریدشهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شرق دریاچه
180000000 7000000

آپارتمان 90 متری شرق دریاچه

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان نقلی 68 متری شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر68
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری میدان موج
200000000 6000000

آپارتمان 100 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری غرب دریاچه
2808000000

آپارتمان 108 متری غرب دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان 89 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک یاس
250000000 5000000

آپارتمان 140 متری شهرک یاس

شهرک یاس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 83 متری شهرک یاس
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز
25000000 2400000

آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 138 متری میدان دریاچه
300000000 4500000

آپارتمان 138 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خریدویژه
آپارتمان 168 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خرید
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خریدویژه
آپارتمان 117 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 141 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
450000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
350000000 2000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری آزادشهر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 103 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری آزادشهر
150000000 4500000

آپارتمان 120 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 67 متری نقلی سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
امتیازویژه
سهام 33 متری چیتگر
500000000

سهام 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 220 متری میدان دریاچه
1200000000

آپارتمان 220 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر220
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 143 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 105 متری چیتگر
50000000 5500000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری کوهک
200000000 7000000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 145 متری کوهک
600000000 3000000

آپارتمان 145 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 80 متری ویلا شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری لوکس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری خوش منظره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 140 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
پیش خریدویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خریدویژه
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خرید
آپارتمان 199 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر199
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 91 متری بلوار اردستانی
260000000

آپارتمان 91 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر91
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان114 متری میدان دریاچه
3534000000

آپارتمان114 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
آپارتمان116 متری میدان دریاچه
3480000000

آپارتمان116 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری میدان ساحل
4130000000

آپارتمان 118 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 124 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 122 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
پیش خرید
آپارتمان 115 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خرید
آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
پیش خریدویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
پیش خریدویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
امتیاز
سهام 60 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
امتیازویژه
سهام 63 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 207 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر207
پیش خرید
آپارتمان 198 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
پیش خرید
آپارتمان 194 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر194
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
پیش خرید
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خریدویژه
آپارتمان 185 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر185
پیش خریدویژه
آپارتمان 169 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر169
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
پیش خریدویژه
آپارتمان 190 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر190
پیش خریدویژه
آپارتمان 159 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 102 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 83 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
پیش خریدویژه
آپارتمان 183 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری مروارید شهر
1300000000

آپارتمان 110 متری مروارید شهر

مرواریدشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروشویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 127 متری کوهک
250000000 6000000

آپارتمان 127 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروشویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروشویژه
آپارتمان 160 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر160
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
رهن و اجارهویژه
سوییت 50 متری شهرک گلستان
130000000

سوییت 50 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی
6930000000

آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی

آیت اله کاشانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
خرید و فروشویژه
آپارتمان اکازیون 71 متری سعادت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 198 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2100000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر
2900000000

آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری بلواراردستانی
3477000000

آپارتمان 114 متری بلواراردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر
500000000 2000000

آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 113 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خریدویژه
آپارتمان 180 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیاز
سهام 30 متری چیتگر
240000000

سهام 30 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر30
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
750000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیازویژه
سهام 63 متری ویژه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیاز
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
امتیازویژه
سهام 63 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری گرمدره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 112 متری شهرک خرازی
3136000000

آپارتمان 112 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری شهرک خرازی
3450000000

آپارتمان 115 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خریدویژه
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خریدویژه
آپارتمان 200 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
امتیاز
سهام 16 متری چیتگر
160000000

سهام 16 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
امتیاز
سهام 14 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر14
پیش خریدویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 145 متری میدان دریاچه
450000000 5500000

آپارتمان 145 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 116 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری غرب دریاچه
140000000 3500000

آپارتمان 110 متری غرب دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 95 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 120 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروشویژه
آپارتمان 175 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر175
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2470000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 200 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 129 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر129
خرید و فروشویژه
آپارتمان 148 متری شهرک گلستان
6660000000

آپارتمان 148 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر148
خرید و فروشویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر56
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
خرید و فروشویژه
آپارتمان 103 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر183
رهن و اجاره
آپارتمان 86 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 86 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 96 متری دریاچه
350000000

آپارتمان 96 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 93متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
پیش خریدویژه
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خریدویژه
آپارتمان 159 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
امتیازویژه
سهام 50 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری کوهک
200000000 4500000

آپارتمان 102 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 172 متری شهرک گلستان
3956000000

آپارتمان 172 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 128 متری مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
امتیازویژه
سهام بازنشستگی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر25
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروشویژه
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر52
خرید و فروشویژه
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر حنوبی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر48
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر66
خرید و فروشویژه
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروش
آپارتمان 62 متری جنت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر62
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر51
خرید و فروشویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 254 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
خرید و فروشویژه
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خریدویژه
سهام 13 متری جیتگر
133900000

سهام 13 متری جیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 146 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجاره
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خریدویژه
آپارتمان 125متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 123 متر جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام 13 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیاز
سهام 10 متری شهرم چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر10
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خریدویژه
آپارتمان 165 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
پیش خرید
آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
290000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88