خرید و فروشویژه
1017
فروش ۹۰متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
فروش ۱۲۹متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر129
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۷۴متری اکازیون غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1017
فروش ۱۰۵متر آپارتمان اکازیون شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1017
فروش ۷۶متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان 111 متری فول دیزاین غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان فروشی ۹۹ متری ۲ خواب نوساز ویو ابدی پارک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1017
فروش ۱۳۹متر مجاور ایرانمال شهرک چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1017
فروش ۹۷متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1017
فروش۹۹متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر99
رهن و اجاره
1017
رهن کامل ۷۳متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان ۱۰۲ متری ۲ خواب سالن پرده خور شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1023
فروش اپارتمان ۹۹ متری ۲ خواب ویو ابدی پارک جنگلی در چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1017
۹۶متراکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1017
۷۶متر ایرانمال شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروشویژه
1017
۹۷متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1019
فروش آپارتمان 190متری خوش قیمت غرب دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر190
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره آپارتمان 75 متری زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1017
۱۵۸متر تریتیوم/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲/اکازیون و لوکس
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر158
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۱۱۱متری اکازیون شهرک چیتگرمنطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
1017
۸۶متر آپارتمان اجاره اکازیون غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۱۵۲متری مجاور ایرانمال/غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۷۳متری اکازیون غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر72
خرید و فروشویژه
1017
۱۶۲متر شهرک چیتگر/منطقه ۲۲/مجاور ایرانمال
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر162
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۹۰متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
۱۱۰متر اکازیون شهرک چیتگر/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش قطعی آپارتمان 170 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر170