خرید و فروش
1017
فروش آپارتمان ۹۰متری برج ارکیده/غرب دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1017
فروش ۷۱متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
1017
۸۰متر برج ارکیده شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۹۲متر چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۸۶ متری شهرک چیتگر/برج ارکیده/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان ۷۱متر شهرک چیتگر/برج ارکیده
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجاره
1017
۸۶ متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1020
فروش ویژه آپارتمان 70 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
پیش خریدویژه
1019
پیش فروش آپارتمان 110 متری در برج لوکس چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1019
اجاره آپارتمان خوش نقشه دو خوابه در برج ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
1029
اجاره آپارتمان دو خوابه دیزاین شده عالی در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
2013
آپارتمان ۱۰۰ متری فروش فوری دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1023
فروش آپارتمان ۱۰۷ متری ۳ خواب با ویو ابدی چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش
1017
فروش آپارتمان دو خوابه نزدیک ایران مال در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1017
۷۱متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
1017
۹۹متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1029
فروش پنت هاوس اکازیون در برج شیک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر345
خرید و فروشویژه
1017
۷۱متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
1017
۶۴متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر64
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 84 متری کلید نخورده/ چیتگر/دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر84
رهن و اجاره
2013
اجاره آپارتمان ۸۷ متری جنوبی نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1017
۷۵متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان ۱۰۰ متری ۲ خواب دور دریاچه
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1023
برج ۹۹ متری ۲ خواب با بهترین ویو در طبقات بالا
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1029
فروش آپارتمان 105 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1017
۷۵متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1017
۸۴ متر شهرک چیتگر/برج ارکیده/دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر84
خرید و فروش
1030
فروش آپارتمان 110 متری 3 خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110