تصویر آلت

فروش سهامبرچسب

شهرک گلستان  ( شهرک راه آهن) در سال 1359 و تشکیل تعاونی کارکنان شرکت راه آهن احداث گردید. از آن زمان به بعد و با فروش و نقل و انتقال‌های فراوان ملکی در این محدوده ساخت و سازهای بسیاری در آن صورت گرفته است اما

در حال حاضر امکان عضویت از طرف مدیریت محدود شده است