تصویر آلت

مجتمعبرچسب

در این مقاله قصد داریم به دنبال موضوع برج ها و مجتمع های مسکونی منطقه 22 در رابطه با مجتمع مسکونی امین صحبت کنیم. مجتمع امین در ضلع غربی دریاچه چیتگر و ضلع شرقی شهرک چیتگر و در بلوار حدادی واقع شده است. 1- مجتمع امین چند

در حال حاضر امکان عضویت از طرف مدیریت محدود شده است