مراکز درمانی منطقه 22

معرفی بیمارستان ها و مراکز درمانی منطقه 22

معرفی بیمارستان ها و مراکز درمانی منطقه 22

مراکز درمانی منطقه 22 مجهز و به روز می باشد. منطقه 22 دارای درمانگاه ها، مراکز بهداشت و بیمارستان ها ...

بیمارستان تریتا

بیمارستان تریتا

از جمله این مراکز در منطقه 22 به معرفی:بیمارستان تریتا بیمارستان مغز و اعصاب پرفسور سمیعی بیمارستان ...

بیمارستان مغز و اعصاب

بیمارستان مغز و اعصاب

شاید بتوان به جرات یکی از مراکزی را که توجه هر کسی به سرمایه گذاری و یا ...