مشاوره ملکی و حقوقی

جهت دریافت وقت برای مشاوره حضوری از مشاورین مجرب املاک پلاکینو با ما تماس بگیرید، از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی نیز در خدمت شما مراجعه کنندگان عزیز هستیم.

دعاوی ملکی دعاوی هستند که موضوع اصلی آن راجع به ملک و املاک است که هم شامل دعاوی کیفری می‌شود و هم حقوقی دعاویی که ممکن است در امور ملکی مطرح شود از جمله انتقال مال غیر، دعاوی الزام به تنظیم سند، دعاوی مشارکت در ساخت و الزام به انجام و ایفای تعهد و خسارت های وارده ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید و مزاحمت و تصرف عدوانی و تقسیم و افراز املاک مشاع و الزام به اخذ پایان کار و همچنین دعاوی کیفری مرتبط با موضوع املاک همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، جعل سند می‌باشد .

یکی از مشکلات و دعاوی که در زمینه امور ملکی وجود دارد الزام به تنظیم سند است که خریداران را با مشکل مواجه می‌کند و فروشندگان حاضر به حضور در دفترخانه و انتقال سند نمی‌شوند .یا اینکه ملک در رهن بانک می‌باشد و اقدام به فک رهن جهت انتقال سند مالکیت به خریداران نمی‌کنند.

در این موارد و دعاوی وکیل ملکی که تخصصا در امور مربوط به املاک مشاوره میدهد و وکالت چنین پرونده هایی را برعهده دارد می‌داند بهترین اقدام کدام است و راهگشای پرونده و دعاوی کجا است. و سریعتر به نتیجه مورد نظر خواهید رسید و سریعتر انتقال سند صورت می‌پذیرد .و نیازی به حضور در دادگاه ندارند .و وکیل ملکی می‌تواند درخواست ضرر و زیان موکل را هم بدهد و الزام فروشنده به فک رهن را بخواهد.

دعاوی مرتبط با شهرداری، شرایط انحلال قرارداد ، فسخ، معامله املاک ورثه ایی و موارد بی شمار دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد، در صورت تمایل سوال یا مشکلات خودتان را ارسال نمائید.

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!