متین جعفری

فایل های این مشاور

خرید و فروش
فروش آپارتمان 135 متری طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
فروش آپارتمان 200 متری در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
خرید و فروش
فروش آپارتمان 163 متری خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
خرید و فروش
فروش آپارتمان 92 متری در برج های پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
فروش آپارتمان 89 متری خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 168 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری شمالی خوش نقشه در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان 105 متری فول امکانات در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
پیش خرید
پیش خرید آپارتمان 125 متری نزدیک دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 140 متری در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری قیمت مناسب شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 172 متری در بلوک های چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروش
فروش ویژه آپارتمان 105 متری زیرقیمت در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
معاوضه
تهاتر آپارتمان 110 متری فول دیزاین با امتیاز در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه طبقات بالایی در برج چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان 84 متری کلید نخورده/ چیتگر/دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر84
رهن و اجاره
اجاره یک واحد اداری فلت با دید 360 درجه روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر250
خرید و فروش
فروش آپارتمان 105متری شهرک چیتگر مجاور ایران مال
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
فروش واحد 110 متری اکازیون با ویو پارک چیتگر/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان 110 متری در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 158 متری در منطقه 22 /شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروش
فروش 126 متر در برج G3/پهنه b/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروش
فروش 75 متری با ویو ایرانمال/واحد متراژ کوچک/چیتگر/منطقه22
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
92 متری در برج ارکیده/شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه22
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
فروش آپارتمان 79 متری با دید ابدی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
فروش آپارتمان 177 متری اکازیون در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر177
خرید و فروش
166 متر شمالی با ویو ابدی کوه در برج G3/پهنه b/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر166
خرید و فروش
فروش آپارتمان 65 متری کلید نخورده و نقلی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر65
خرید و فروش
فروش آپارتمان یک خوابه خوش نقشه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروش
فروش واحد دو خوابه نوساز در نزدیکی ایران مال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری دیزاین شده نوساز در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
پیش خرید
پیش فروش واحد سه خوابه در نزدیکی باغ گیاه شناسی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان لوکس در برج شیک چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
فروش آپارتمان 150 متری خوش نقشه در بلوک های چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر153
خرید و فروش
فروش آپارتمان 130 متری در برج های پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان 125 متری دیزاین شده در همراه شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری در برج لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دیزاین شده روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
خرید و فروش
فروش آپارتمان دیزاین شده در بلوک ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
فروش آپارتمان 190 متری خوش نقشه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر191
خرید و فروش
فروش آپارتمان 110 متری در برج شیک نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج شیک آسمان دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 115 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروش
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس 109 متری در برج آسمان روبروی دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد 110 متری در بلوک آسمان دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان لاکچری 114 متری روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
امتیاز
فروش امتیاز آپارتمان منطقه 22 در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد دو خوابه در برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه مجاور آب نمای ایران مال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
امتیاز
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
معاوضه
تهاتر واحد 127 متری در شهرک چیتگر با آپارتمان آریاشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان لاکچری منطقه 22 در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه شمال دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان فول امکانات روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
رهن آپارتمان سه خوابه روبروی دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه نوساز در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان فروشی خوش نقشه دو خوابه در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
معاوضه
معاوضه آپارتمان دو خوابه خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
رهن و اجاره
رهن و اجاره دو خوابه 96 متری در برج لوکس پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
فروش آپارتمان خوش نقشه در برج ونوس کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروش
فروش واحد تجاری 58 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر58
خرید و فروش
فروش واحد نقلی یک خوابه کلید نخورده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
امتیاز
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش واحد 150 متری خوش نقشه در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
فروش آپارتمان لاکچری دو خوابه با دید دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
فروش واحد سه خوابه لوکس فول امکانات در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس 4 خوابه در محله بهنام آیت اله کاشانی
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر206
پیش خرید
پیش فروش واحد 125 متری پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
 فروش واحد ۱۱۷ متری ،۲ خواب ، خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان دو خوابه با دید کامل دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس دوخوابه بلوک ارکیده ها در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
خرید و فروش
فروش آپارتمان 92 متری در بلوک های ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک d شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروش
فروش باغ عمارت بسیار زیبای 3000 متری در قلهک
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر3000
خرید و فروش
فروش ملک کلنگی در بهترین نقطه نیاوران تهران
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر600
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 115 متری شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 116 متری پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان خوش نقشه شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان در بلوک های ارکید 10 و 11 شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
رهن آپارتمان در بلوک های لوکس با دید دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
فروش آپارتمان شیک دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
پیش خرید
پیش فروش 158 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خرید
پیش فروش 172 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
رهن و اجاره
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
امتیاز
سهام توانمندسازی چیتگر
180000000

سهام توانمندسازی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان 79متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
رهن و اجاره
رهن آپارتمان 79 متری چیتگر
300000000

رهن آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
پیش خرید
پیش فروش 132 متری چیتگر
1914000000

پیش فروش 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
امتیاز
سهام 50 متری توانمدسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
آپارتمان لاکچری 105 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 107 متری چیتگر
3210000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
امتیاز
سهام 63 متری چیتگر
900000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیاز
سهام 33 متری چیتگر
550000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خرید
پیش فروش 125 متری چیتگر
1625000000

پیش فروش 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام توانمندسازی 23 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر23
خرید و فروش
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
پیش خرید
پیش فروش 150 متری چیتگر
2070000000

پیش فروش 150 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
پیش خرید
پیش فروش 178 متری چیتگر
2492000000

پیش فروش 178 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
امتیاز
سهام 16 متری بازنشسته چیتگر
168000000

سهام 16 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
رهن و اجاره
آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
350000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
3432000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
رهن و اجاره
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروش
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن (گلستان)
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
1437500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام 63 متری چیتگر
1000000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 111 متری چیتگر
3219000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
آپارتمان 168 متری چیتگر
1898400000

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خرید
آپارتمان 163 متری چیتگر
4413960000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
رهن و اجاره
آپارتمان 72 متری شهرک گلستان
100000000 3500000

آپارتمان 72 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر72
پیش خرید
آپارتمان 151 متری چیتگر
1766700000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
آپارتمان 89 متری جیتگر
2937000000

آپارتمان 89 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
3200000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 111 متری چیتگر
2886000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 130 متری چیتگر
3445000000

آپارتمان 130 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروش
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
پیش خرید
آپارتمان 166 متری چیتگر
4316000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خرید
آپارتمان 199 متری چیتگر
4378000000

آپارتمان 199 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر199
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
پیش خرید
آپارتمان 119 متری چیتگر
2499000000

آپارتمان 119 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
پیش خرید
آپارتمان 84 متری چیتگر
2772000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
پیش خرید
آپارتمان 75 متری چیتگر
1100000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
2464000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروش
آپارتمان 198 متری چیتگر
4455000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
خرید و فروش
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
1975000000

آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری چیتگر
2179200000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
رهن و اجاره
آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر
500000000 2000000

آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
پیش خرید
آپارتمان 180 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 180 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری چیتگر
2970000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 114 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
سهام 33 متری شهرک چیتگر
450000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
2328000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
2950000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
رهن و اجاره
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 105 متری چیتگر
1260000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
1657500000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
2566500000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
2291000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 254 متری چیتگر
8890000000

آپارتمان 254 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
3175000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
آپارتمان 158 متری چیتگر
2133000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
رهن و اجاره
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری جیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 172 متری چیتگر
4300000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
2610000000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر315
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری چیتگر
3333000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
رهن و اجاره
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 81 متری چیتگر
3078000000

آپارتمان 81 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر81
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
3159000000 27000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
آپارتمان 158 متری چیتگر
2370000000 15000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
1687500000 13500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر196
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
2220000000

تجاری 37 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر37
پیش خرید
آپارتمان 133 متر چیتگر
2992500000

آپارتمان 133 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
3645000000

آپارتمان 162 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 139 متری چیتگر
3127500000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خرید
آپارتمان 137 متری چیتگر
3014000000

آپارتمان 137 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
7280000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
3510000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
آپارتمان 203 متری چیتگر
5582500000

آپارتمان 203 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری چیتگر
3150000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
2666000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
پیش خرید
آپارتمان 92 متری شهرک چیتگر
2576000000

آپارتمان 92 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
فروش آپارتمان 119 متری چیتگر
2201500000

فروش آپارتمان 119 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119