متین جعفری

فایل های این مشاور

پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش واحد 125 متری/ویو ابدی / قیمت قطعی/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد 80 متری اکازیون با ویو کوه / شهرک چیتگر/منطقه 22
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد 99 متری/کلید نخورده/فول دیزاین/شهرک چیتگر تهران
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 101 متری فول دیزاین با ویو دریاچه و پارک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر101
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 158 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
خرید و فروش
متین جعفری
فروش واحد 70 متری/برج پامچال/شهرک چیتگر/منطقه22 تهران
 • خواب1
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد 152 متری لوکس با ویو ابدی پارک چیتگر/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد لاکچری 79 متری با ویو ابدی کوه/شهرک چیتگر/منطقه 22
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
متین جعفری
فروش آپارتمان 80 متری اکازیون/برج های پامچال چیتگر تهران
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 86 متری کلید نخورده/مجاور ایرانمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
متین جعفری
فروش آپارتمان 102 متری با ویو ابدی ایرانمال و کوه/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 146 متری خوش نقشه /پهنه B/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 86 متری 2 خواب/پهنه A/شهرک چیتگر تهران
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش مغازه 49 متری/اکازیون/شهرک چیتگر/ منطقه 22تهران
 • خواب0
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر49
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش واحد 132 متری در برج های N/ویو ابدی پارک و دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش واحد 141 متری/3 خوابه/برج N/پهنه b/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
خرید و فروش
متین جعفری
فروش واحد 105 متری/فول امکانات/برج ارکیده/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
متین جعفری
فروش واحد 152 متری 3 خواب/ ویو ابدی باغ گیاهشناسی/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد 118 متری در برج نوساز G2/پهنه b/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر118