امیر حسین عظیمی

فایل های این مشاور

رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان 75 متری مناسب هر سلیقه ای در چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۷متری شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۷۵متری اکازیون غرب دریاچه‌ چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره آپارتمان ۷۶متری ارکیده شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۸۷ متری اکازیون برج لوکس پامچال غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۱۳۱متری اکازیون برج g2 شهرک چیتگر/ منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر131
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش ۷۶متر لوکس طبقات بالا ارکیده شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۸۶متر ارکیده اکازیون جنوبی شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۱۸۱متر برج g2 اکازیون شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر181
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۹متری پامچال شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۹۷متر ارکیده۱۰و۱۱ شهرک چیتگر/غرب دریاچه منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۹۶متری طبقات بالای ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر94
امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش امتیاز و سهام 20 متری منطقه 22/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۶متری لوکس ارکیده/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۵متری بلوک ارکیده غرب دریاچه چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۰متری برج پامچال شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متری اکازیون و بلوک لاکچری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۹۱متر ی شهرک نگین غرب بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال12
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 107 متری فول دیزاین/ سه جهت دید/ دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۲۸متری برج g4 پهنهb شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر128