امیر حسین عظیمی

فایل های این مشاور

امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش سهام توانمندسازی 50 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۹۲متری بلوک ارکیده شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۱۱۳متر ی در برج فول امکانات دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال14
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۱۱۷متر اکازیون برج لاکچری بهاران صیاد فاز ۳ دریاچه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان غرب دریاچه چیتگر ۱۳۹متر ۳خ بلوک ارکیده
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر139
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۱۳۵متری برج لاکچری دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال9
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن ۱۶۰ متری برج لاکچری و اکازیون تریتیوم/دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر160
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۱۰۲ متر ارکیده۱۱ اکازیون شهرک چیتگر/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان 75 متری مناسب هر سلیقه ای در چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۷متری شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۷۵متری اکازیون غرب دریاچه‌ چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره آپارتمان ۷۶متری ارکیده شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۸۷ متری اکازیون برج لوکس پامچال غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۱۳۱متری اکازیون برج g2 شهرک چیتگر/ منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر131
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش ۷۶متر لوکس طبقات بالا ارکیده شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۸۶متر ارکیده اکازیون جنوبی شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش۱۸۱متر برج g2 اکازیون شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر181
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۸۹متری پامچال شهرک چیتگر/ منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۹۷متر ارکیده۱۰و۱۱ شهرک چیتگر/غرب دریاچه منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۹۶متری طبقات بالای ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر94