امیر حسین عظیمی

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان اکازیون 71 متری سعادت آباد
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 200 متری چیتگر
5481000000 0

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر203
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000 0

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 93متری کوهک
3200000000 0

آپارتمان 93متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 96 متری دریاچه
350000000 0

آپارتمان 96 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 139 متری چیتگر
4170000000 0

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 97 متری چیتگر
2910000000 0

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 62 متری جنت آباد
2100000000 0

آپارتمان 62 متری جنت آباد

جنت آباد
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر62
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000 0

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 84 متری چیتگر
2520000000 0

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر84
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000 0

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر119
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
پیش خرید ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 125متری چیتگر
3500000000 0

آپارتمان 125متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 110 متری چیتگر
3850000000 0

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000 0

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 82 متری چیتگر
2542000000 0

آپارتمان 82 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000 0

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر83
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 87 متری چیتگر
2653500000 0

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر87