محمدمیلاد زاهدیان

فایل های این مشاور

رهن و اجاره
اجاره آپارتمان چیتگر/ 2 خوابه/ 95 متری/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
امتیاز
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
فروش آپارتمان 132 متری در برج نوساز پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 172 متری با قیمت عالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیاز
فروش ویژه سهام 20 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خرید
فروش ویژه سهام های توانمندسازی ۲۰ و ۵۰ متری چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر
امتیاز
خرید و فروش سهام 20 متری آپارتمان زیرقیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
فروش آپارتمان 200 متری با دید کامل دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
خرید و فروش
فروش آپارتمان 190متری خوش قیمت غرب دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر190
خرید و فروش
فروش آپارتمان 85 متری قیمت مناسب در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان سه خوابه لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
معاوضه
تهاتر آپارتمان 120 متری اکازیون غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان 135 متری در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه در برج شیک پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه با قیمت قطعی در چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری خوش قیمت شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 85 متری در بلوک های شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 110 متری در برج لوکس چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان نقلی یک خوابه در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه خوش قیمت غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروش
فروش آپارتمان 125 متری سنددار با ویوی دریاچه چیتگر تهران
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری در برج نوساز چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
اجاره آپارتمان دو خوابه در طبقات بالایی برج ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 3 خواب در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 50 متری در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
فروش آپارتمان 2 خوابه در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان نقلی یک خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر65
خرید و فروش
فروش واحد مسکونی غرب دریاچه چیتگر/ منطقه 22
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان زیر قیمت منطقه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
امتیاز
سهام توانمندسازی پهنه e چیتگر/ امتیاز منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان 125 متری در پهنه بی چیتگر/ منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام توانمندسازی 50 متری ارتش در چیتگر/ منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری/ چیتگر/ دریاچه/ منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
امتیاز
فرصتی عالی برای خانه دار شدن با سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه در بلوک ارکیده های چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
پیش خرید
پیش فروش واحد3 خوابه قیمت قطعی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
فروش زمین مربعی خوش قواره 8500 متری شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر8532
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان ۹۲ متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
خرید و فروش سهام ۲۰ متری توانمندسازی ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
فروش واحد مسکونی یک خوابه با دید عالی در غرب دریاچه
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
پیش فروش امتیاز آپارتمان 20 متری در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
خرید و فروش سهام و امتیاز 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه تخلیه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
امتیاز
خرید و فروش سهام 50 متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان نزدیک ایران مال در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
امتیاز
فروش سهام طرح توانمندسازی کارکنان ارتش در پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
پیش فروش آپارتمان 20 متری در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان منطقه 22 با سهام پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری ملکی در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
آپارتمان فروشی سه خوابه لاکچری روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری از املاک پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 141 متری 2 خوابه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
پیش فروش 135 متری خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1400
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
فروش آپارتمان فول امکانات دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
امتیاز
آپارتمان 50 متری در غرب دریاچه پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد لوکس سه خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 108 متری در برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
پیش خرید
پیش فروش واحد دو خوابه لوکس در برج تمام شیشه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
پیش خرید
فروش سهام ۵۰ متری پروژه ارتش پهنه ی E شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
فروش آپارتمان خوش نقشه در پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
فروش آپارتمان 73 متری نزدیک پارک آبشار در شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر73
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد ۱۱۰ متری ۲ خواب در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان شیک دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه شهرک باقری مجاور پارک آبشار
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی شیک در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه شیک در شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در نگین غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان نقلی یک خوابه دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر56
امتیاز
پیش فروش آپارتمان 50 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 86 متری پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 200 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
خرید و فروش
فروش آپارتمان دوخوابه 92 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیاز
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
فروش 105 متری چیتگر منطقه 22
2415000000

فروش 105 متری چیتگر منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خرید
پیش فروش 123 متری منطقه 22
2829000000

پیش فروش 123 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
امتیاز
سهام 25 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر25
امتیاز
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
رهن 92 متری شیک چیتگر
320000000

رهن 92 متری شیک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیاز
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
رهن و اجاره
آپارتمان 88 متری شهرک باقری
150000000 4000000

آپارتمان 88 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجاره
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر170
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شرق دریاچه
180000000 7000000

آپارتمان 90 متری شرق دریاچه

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان نقلی 68 متری شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر68
رهن و اجاره
آپارتمان 100 متری میدان موج
200000000 6000000

آپارتمان 100 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
خرید و فروش
زمین 430 متری سعادت آباد
38880000000

زمین 430 متری سعادت آباد

سعادت آباد
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر432
رهن و اجاره
آپارتمان 140 متری شهرک یاس
250000000 5000000

آپارتمان 140 متری شهرک یاس

شهرک یاس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
رهن و اجاره
آپارتمان 83 متری شهرک یاس
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
رهن و اجاره
آپارتمان 76 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجاره
آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز
25000000 2400000

آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
رهن و اجاره
آپارتمان 138 متری میدان دریاچه
300000000 4500000

آپارتمان 138 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری آزادشهر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 103 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
رهن و اجاره
آپارتمان 120 متری آزادشهر
150000000 4500000

آپارتمان 120 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجاره
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
رهن و اجاره
آپارتمان 220 متری میدان دریاچه
1200000000

آپارتمان 220 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر220
رهن و اجاره
تجاری 26 متری شهرک گلستان
100000000 2200000

تجاری 26 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجاره
تجاری 26 متری چیتگر
180000000 500000

تجاری 26 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری کوهک
200000000 7000000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 145 متری کوهک
600000000 3000000

آپارتمان 145 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجاره
آپارتمان 139 متری چیتگر
430000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
رهن و اجاره
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
آپارتمان 124 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
2898000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
رهن و اجاره
آپارتمان 127 متری کوهک
250000000 6000000

آپارتمان 127 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
رهن و اجاره
سوییت 50 متری شهرک گلستان
130000000

سوییت 50 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
رهن و اجاره
آپارتمان 145 متری میدان دریاچه
450000000 5500000

آپارتمان 145 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجاره
آپارتمان 116 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری غرب دریاچه
140000000 3500000

آپارتمان 110 متری غرب دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 95 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروش
آپارتمان 120 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروش
آپارتمان 175 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر175
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2470000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 148 متری شهرک گلستان
6660000000

آپارتمان 148 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر148
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر56
رهن و اجاره
آپارتمان 92 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
6890000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خرید
آپارتمان 159 متری چیتگر
2385000000

آپارتمان 159 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
امتیاز
سهام 50 متری شهرک چیتگر
270000000

سهام 50 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 102 متری کوهک
200000000 4500000

آپارتمان 102 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری جیتگر
2800000000

آپارتمان 96 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
تجاری 52 متری چیتگر
3900000000

تجاری 52 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجاره
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
رهن و اجاره
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجاره
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
خرید و فروش
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر66
خرید و فروش
ساختمان اداری شهرک گلستان
18000000000

ساختمان اداری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروش
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر51
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
2860000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجاره
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
230000000

آپارتمان 107 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجاره
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
مستفلات 200 متری زیبادشت
10000000000

مستفلات 200 متری زیبادشت

زیبادشت
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
خرید و فروش
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروش
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
پیش خرید
آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر
3264000000

آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروش
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجاره
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
2745000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروش
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
رهن و اجاره
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری چیتگر
2878500000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری چیتگر
2720000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
رهن و اجاره
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروش
آپارتمان 90 متر چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان
50000000000

سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر
2940000000

آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجاره
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب
3335000000

آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب

شهرک الهیه غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروش
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
خرید و فروش
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
رهن و اجاره
آپارتمان 130 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجاره
آپارتمان 180 متری شهرک گلستان
800000000

آپارتمان 180 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
رهن و اجاره
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
خرید و فروش
آپارتمان 181 متری شهرک گلستان
8688000000

آپارتمان 181 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر181