محمدمیلاد زاهدیان

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان سه خوابه خوش نقشه نورگیر سوپر ویو ابدی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
رهن کامل آپارتمان سوپر لاکچری آسمان خراش ویو ابدی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر185
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان سوپر لوکس آسمان خراش ۳ خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر155
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری خوش قیمت پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان ۷۱ متری غرق در نور/ ویو ابدی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان سوپر لوکس ۳ خوابه شهرک چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر185
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان سوپر لوکس 185 متری ویو ابدی دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر185
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان 80 متری غرق در نور خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان دو خوابه نقلی خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۸۶ متری دو خواب خوش نقشه نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری ارتش پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۱۳۹ متری خوش نقشه نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان یک خوابه سوپر لوکس شهرک چیتگر تهران
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۱۳۹ متری خوش نقشه نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر139
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۹۲ متری در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
رهن کامل آپارتمان ۹۹ متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر99