سحرناز فاطمی

فایل های این مشاور

پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
فروش آپارتمان 80 متتری خوش نقشه مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروش
فروش ویژه آپارتمان 70 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
فروش آپارتمان 85 متری در طبقات بالای برج در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
فروش آپارتمان 90 متری در طبقات میانی برج در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 124 متری در بلوک های جی غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروش
فروش آپارتمان 90 متری دو خوابه زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
فروش آپارتمان 149 متری در مجتمع لوکس ایزدیار منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر149
خرید و فروش
فروش آپارتمان خوش نقشه 79 متری در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
فروش آپارتمان دیزاین شده در برج شیک پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
پیش خرید
پیش فروش قطعی آپارتمان دو خوابه در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان لوکس در برج لاکچری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیاز
امتیاز 50 متری منطقه 22 چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش 126 متری منطقه 22
1638000000

پیش فروش 126 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
3240000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
آپارتمان 69 متری چیتگر
2208000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
پیش خرید
آپارتمان 172 متری چیتگر
1978000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیاز
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
2375000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
آپارتمان 122 متری چیتگر
2562000000

آپارتمان 122 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
1651000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
1846000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خرید
آپارتمان 133 متری چیتگر
2660000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروش
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
رهن و اجاره
آپارتمان 86 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
4185000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
آپارتمان 69 متری چیتگر
2104500000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری چیتگر
3190000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
پیش خرید
آپارتمان 164 متری چیتگر
3854000000

آپارتمان 164 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
پیش خرید
آپارتمان 143 متری شهرک چیتگر
3432000000

آپارتمان 143 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143