سحرناز فاطمی

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۱۵ متری / خوش نقشه/ برج b3 چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۹۶ متری / برج ارکیده / شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۱۷ متری / برج g2 / مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۰ متری / طبقات بالا / شهرک چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۵۲ متری شیک/ طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر152
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان 151 متری/ جنوبی/ غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۳۲ متری / برج n / مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۰ متری / برج پامچال / شهرک چیتگر تهران
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۵۷ متری / برج بهاران / دریاچه چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر157
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۳۲ متری / برج n / مجاور ایران مال چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۵ متری / برج های ارکیده و پامچال شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۱۷ متری / برج g2 / مجاور ایران مال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۲۵۰ متری با دیدی ابدی/ برج نوساز / دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر250