فرامرز دستوری

فایل های این مشاور

رهن و اجاره
فرامرز دستوری
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر188
خرید و فروش
فرامرز دستوری
آپارتمان 111 متری چیتگر
3441000000 0

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجاره ویژه
فرامرز دستوری
آپارتمان 60 متری شهرک گلستان
100000000 2500000

آپارتمان 60 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر60