مهدی پاشا

فایل های این مشاور

خرید و فروش
فروش واحد خام 100 متری با دید عالی در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان ۸۸ متری ۲ خواب سالن پرده خور خوش نقشه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر88
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه نزدیک دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروش
آپارتمان ۹۰ متری ۲ خواب خوش نقشه با ویو ابدی کوه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری دو خوابه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان ۹۶ متری ۲ خواب خوش نقشه زیر قیمت
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان ۸۱ متری ۱ خواب ویو شمالی کوه ابدی
 • خواب1
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر81
خرید و فروش
آپارتمان ۱۶۸ متری ویو شمالی ابدی بدون مشرف چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر168
خرید و فروش
فروش آپارتمان 150 متری سه خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروش
فروش آپارتمان 124 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروش
فروش آپارتمان 83 متری دیزاین شده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان لوکس در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
خرید و فروش
فروش آپارتمان 99 متری در برج شیک پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه فول امکانات غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر153
پیش خرید
پیش فروش واحد 180 متری سه خواب در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان منطقه 22 سه خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر177
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در برج پروانه ای شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان خوش نقشه 107 متری شمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
رهن و اجاره
فروش آپارتمان 135 متری لوکس شمال دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروش
فروش آپارتمان با متراژ کم در شهرک نمونه منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
امتیاز
فروش سهام 50 متری توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 158 متری در بلوک دی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروش
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 100 متری در بلوک بی 3 شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس یک خوابه شهرک نگین غرب
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
پیش فروش قطعی آپارتمان منطقه 22 در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خرید
پیش فروش منطقه 22 در بلوک های سری n شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه در بهترین لوکیشن شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خرید
فروش واحد سه خوابه فول امکانات در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام 20 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه لوکس دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر178
پیش خرید
سرمایه گذاری با پیش خرید واحد سه خوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک های d شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 142 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
امتیاز
سرمایه گذاری ملکی در پهنه e شهرک چیتگر در منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
فروش 132 متری سه خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
130 متر آپارتمان سه خوابه با دیزاین عالی دریاچه منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروش
فروش واحد 109 متری ۲ خواب نورگیر با ویو دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال9
 • پارکینگ1
 • متر109
امتیاز
فرصتی عالی برای خانه دار شدن با خرید سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خرید
پیش فروش واحد دو خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان نزدیک ایران مال در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
خرید و فروش
فروش واحد در بلوک پامچال پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروش
فروش آپارتمان خوش نقشه لوکس در همراه شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
فروش دو خوابه فول امکانات در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان فول امکانات دو خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
خرید و فروش
فروش آپارتمان با دیزاین عالی در شهرک سروناز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر81
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان کلید نخورده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
فروش پنت هاوس لاکچری 254 متری با دید دریاچه منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان لوکس در برج پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیاز
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر
2475000000

آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
آپارتمان 93 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 93 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروش
فروش سنددار 122 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس بلوار اردستانی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیاز
سهام توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام بازنشستگان ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر17
خرید و فروش
آپارتمان خوش نقشه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
رهن آپارتمان 144 متری چیتگر
450000000

رهن آپارتمان 144 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
امتیاز
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
خرید و فروش
آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر
2850000000

آپارتمان 95 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروش
آپارتمان 73 متری چیتگر
2190000000

آپارتمان 73 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر73
خرید و فروش
آپارتمان 93 متری کو.هک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروش
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
رهن و اجاره
رهن 90 متری ایران خودرو
310000000

رهن 90 متری ایران خودرو

ایران خودرو
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
امتیاز
سهام 13 متری چیتگر
140400000

سهام 13 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیاز
سهام 13 متری چیتگر
139100000

سهام 13 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
4050000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
آپارتمان خوش منظره 105 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
1750000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
آپارتمان 141 متری چیتگر
1950000000

آپارتمان 141 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
1562500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری شهرک گلستان
2450000000

آپارتمان 88 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروش
آپارتمان 166 متری چیتگر
3900000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2444000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 143 متری چیتگر
4004000000

آپارتمان 143 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری خوش منظره
3828000000

آپارتمان 132 متری خوش منظره

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
2700000000

آپارتمان خوش نقشه 90 متری

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان لاکچری 140 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2632000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروش
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروش
آپارتمان 110 متر چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر183
رهن و اجاره
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 138 متری شهرک گلستان
5520000000

آپارتمان 138 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
4726000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2754200000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 85 متری شهرک گلستان
3400000000

آپارتمان 85 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
خرید و فروش
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
3330000000

آپارتمان 111متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
3444000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 121 متری شهرک گلستان
4719000000

آپارتمان 121 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر121