پویا سعدالهی

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان105 متری/3 خواب/ برج غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر139
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن کامل آپارتمان 110 متری نوساز نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان ۱۱۳ متری خوش نقشه برج مجلل ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۹۶ متری دیزاین شده شیک شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۱۱۱ متری برج مجلل ارکیده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 110 متری دکورشده در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 90 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 90 متری در برج لوکس غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۹۰متری دو خوابه پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر90
پیش خرید ویژه
پویا سعدالهی
پیش فروش آپارتمان 146 متری چیتگرآماده تحویل
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن کامل آپارتمان خوش نقشه 132 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان اکازیون 89 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 76 متری در برج فول امکانات چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 69 متری دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 96 متری نوساز در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان نقلی 65 متری فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر65
پیش خرید ویژه
پویا سعدالهی
پیش فروش آپارتمان 137 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر137
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش یک واحد تجاری 105 متری دو بر غرب دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره ویژه
پویا سعدالهی
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری نوساز در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان اکازیون 190 متری 3 خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر190