پویا سعدالهی

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۱۱۱ متری ۲ خواب شیک غرب دریاچه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر111
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره واحد ۹۳ متری در برج عالی و فول چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره آپارتمان ۱۴۳ متری نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر143
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن کامل آپارتمان 132 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره واحد ۹۰ متری خوش نقشه در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش واحد ۹۰ متری در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان 158 متری برج لاکچری تریتیوم دریاچه
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان ۷۶ متری شیک و نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۱۲۳ متری فول امکانات عالی چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری پهنه بی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن کامل واحد 107 متری در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان ۱۲۵ متری نوساز خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری قیمت در برج فول و نوساز چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
پویا سعدالهی
فروش واحد ۷۹ متری بلوک فول ارکیده چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش زیرقیمت آپارتمان ۱۳۳ متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر133
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره آپارتمان 97 متری در برجی شیک/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۹۹ متری ۲خواب برج فول امکانات چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش واحد ۱۲۵ متری بلوک نوساز جی ۴/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره آپارتمان 80 متری نوساز نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان/برج فول/ 2 خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر93