محسن اکتفا

فایل های این مشاور

پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 172 متری زیر قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروش
فروش آپارتمان 111 متری فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 127 متری در طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری/ 3 خواب/ زیر قیمت در چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 168 متری خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
خرید و فروش
فروش آپارتمان 140 متری فول دیزاین عالی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
خرید و فروش
فروش آپارتمان 70 متری یک خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
خرید و فروش
فروش آپارتمان 75 متری مجاور ایران مال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروش
فروش آپارتمان 88 متری دو خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروش
فروش آپارتمان اکازیون یک خوابه شهرک چیتگر/منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر72
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 50 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
پیش فروش قطعی آپارتمان 151 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 125 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 90 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 180 متری پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
پیش خرید
پیش فروش قطعی آپارتمان 170 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر170
خرید و فروش
فروش آپارتمان 111 متری در برج نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان سه خوابه خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 170 متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر170
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه تخلیه در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه کلید نخورده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
اجاره آپارتمان دو خوابه دیزاین شده عالی در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه قیمت مناسب در شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در طبقات بالا/ غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر175
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 140 متری بسیار خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 78 متری با موقعیت عالی در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
خرید و فروش
فروش پنت هاوس اکازیون در برج شیک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر345
خرید و فروش
فروش آپارتمان 105 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان متراژ کم در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
فروش آپارتمان در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
فروش آپارتمان یک خوابه زیرقیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری در پهنه آ چیتگر/ دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه فول امکانات در برج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه نورگیر در برج پامچال چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
معاوضه
تهاتر آپارتمان پیش فروش در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
فروش آپارتمان سه خوابه نورگیر عالی غرب دریاچه/ منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری در طبقات بالای برج شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه 76 متری در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجاره
اجاره واحد 110 متری سه خوابه با ویوی دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 115 متری دو خوابه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروش
فروش آپارتمان نوساز 100 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
فروش آپارتمان 100 متری خوش نقشه با دید دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
فروش آپارتمان بسیار لوکس 100 متری در چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
فروش آپارتمان 89 متری در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروش
فروش آپارتمان 78 متری شیک در پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
خرید و فروش
فروش آپارتمان 90 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
فروش آپارتمان نقلی 69 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه لاکچری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
پیش خرید آپارتمان دو خوابه در بلوک بی شهرک چینگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
پیش خرید
پیش فروش املاک منطقه 22 با پیش خرید در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در برج پروانه ای چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان های سری دی پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سرمایه گذاری ملکی در منطقه 22 با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خرید
پیش فروش برج های سری n در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
فروش واحد تک خوابه فول امکانات در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان 168 متری سه خوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خرید
پیش فروش واحد سه خوابه نورگیر پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروش
فروش آپارتمان دو خوابه لاکچری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
فروش آپارتمان 117 متری در برج لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروش
فروش آپارتمان 110 متری در برج شیک شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
فروش آپارتمان لوکس 102 متری پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
فروش آپارتمان سه خوابه بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خرید
پیش فروش آپارتمان دو خوابه بلوک جی 2 چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجاره
رهن و اجاره 100 متری پهنه a چیتگر
150000000 5500000

رهن و اجاره 100 متری پهنه a چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
رهن کامل 139 متری چیتگر
500000000

رهن کامل 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خرید
پیش فروش 152 متری منطقه 22
3496000000

پیش فروش 152 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر152
خرید و فروش
فروش آپارتمان 89 متری چیتگر
2536500000

فروش آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروش
فروش آپارتمان 89 متری چیتگر
2536500000

فروش آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
3315840000

آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر
2899200000

آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 113 متری چیتگر
3277000000

آپارتمان 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
خرید و فروش
آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر
3390000000

آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
رهن و اجاره
رهن کامل آپارتمان 110متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان سه خوابه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان خوش نقشه 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان خوش نقشه 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجاره
اجاره 71 متری چیتگر
150000000 3500000

اجاره 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
پیش خرید
آپارتمان 110 متری برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان لاکچری 79 متری دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 151 متری چیتگر
3322000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
2449000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان لوکس144 متری میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
2666000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 126 متری چیتگر
3276000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروش
آپارتمان 126 متری چیتگر
3276000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خرید
آپارتمان 120 متری چیتگر
3840000000

آپارتمان 120 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
آپارتمان 163 متری چیتگر
3178500000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری چیتگر
2772000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان 89 متری چیتگر
2269500000

آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
پیش خرید
آپارتمان 117 متری چیتگر
3042000000

آپارتمان 117 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
پیش خرید
آپارتمان 92 متری چیتگر
2024000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
1633000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
آپارتمان 102 متری چیتگر
2958000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 203 متری لوکس
5481000000

آپارتمان 203 متری لوکس

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروش
فروش آپارتمان 203 متری خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
پیش خرید
آپارتمان 207 متری چیتگر
4729950000

آپارتمان 207 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر207
پیش خرید
آپارتمان 198 متری چیتگر
4393000000

آپارتمان 198 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
پیش خرید
آپارتمان 194 متری چیتگر
4087070000

آپارتمان 194 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر194
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
4066200000

آپارتمان 162 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
پیش خرید
آپارتمان 167 متری چیتگر
3431850000

آپارتمان 167 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر167
پیش خرید
آپارتمان 166 متری چیتگر
3452800000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خرید
آپارتمان 185 متری چیتگر
4199500000

آپارتمان 185 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر185
پیش خرید
آپارتمان 169 متری چیتگر
3481400000

آپارتمان 169 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر169
پیش خرید
آپارتمان 163 متری چیتگر
3469770000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
پیش خرید
آپارتمان 190 متری چیتگر
4104000000

آپارتمان 190 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر190
پیش خرید
آپارتمان 183 متری چیتگر
4026000000

آپارتمان 183 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خرید
آپارتمان 110 متری مروارید شهر
1300000000

آپارتمان 110 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 161 متری چیتگر
3622500000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
پیش خرید
آپارتمان 128 متری مروارید شهر
768000000

آپارتمان 128 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
2016000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
1778000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
امتیاز
سهام بازنشستگی چیتگر
262500000

سهام بازنشستگی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر25
خرید و فروش
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
پیش خرید
آپارتمان 146 متری چیتگر
3212000000

آپارتمان 146 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری چیتگر
200000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
280000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروش
فروش آپارتمان 109 متری خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
2800000000

آپارتمان ۹۰ متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
2580000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خرید
آپارتمان 145 متری چیتگر
3625000000

آپارتمان 145 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
3190000000

آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 178 متر شهرک چیتگر
2314000000

آپارتمان 178 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر
2322000000

آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86