مهدی خانقایی

فایل های این مشاور

رهن و اجاره
مهدی خانقایی
اجاره آپارتمان 126 متری در برج غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
رهن و اجاره
مهدی خانقایی
اجاره آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
فروش آپارتمان چیتگر/ یک خوابه با امکانات عالی
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
فروش آپارتمان 107 متری فول دیزاین غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره ویژه
مهدی خانقایی
رهن و اجاره آپارتمان نوساز دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجاره ویژه
مهدی خانقایی
رهن و اجاره آپارتمان لوکس تک واحدی در میدان هروی پاسداران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره ویژه
مهدی خانقایی
رهن و اجاره آپارتمان لوکس دو خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
فروش آپارتمان 118 متری غرب دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
2080000000 0

آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 111 متری چیتگر
2941500000 0

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000 0

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خرید ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
2337000000 0

آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خرید
مهدی خانقایی
آپارتمان 115 متری چیتگر
2760000000 0

آپارتمان 115 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
امتیاز
مهدی خانقایی
سهام 14 متری شهرک چیتگر
154000000 0

سهام 14 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر14
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
زمین 300 متری شهرک گلستان
19000000000 0

زمین 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر300
امتیاز ویژه
مهدی خانقایی
سهام 16 متری چیتگر
164800000 0

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر16
پیش خرید ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 165 متری چیتگر
4125000000 0

آپارتمان 165 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر165
رهن و اجاره ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
مهدی خانقایی
آپارتمان 100 متری چیتگر
3364300000 0

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100