امیر تمیمی

فایل های این مشاور

رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره واحد 107 متری 3 خواب خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد متراژ کوچک مخصوص زوجین شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد 2 خواب خوش نقشه برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
امیر تمیمی
رهن کامل واحد 105 متری 2 خواب ویو ابدی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 127 متری خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش واحد تک خواب / ویو بدون مشرف کوهستان/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر81
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد 86 متری /فول دیزاین/خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر86
پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش واحد 126 متری / برج های N بدون مشرف شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 158 متری برج لوکس تریتیوم دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 174 متری/برج های G /بدون مشرف/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر174
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره آپارتمان 75متری/ ویو دریاچه / خوش نقشه/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر75
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش ویژه سهام 20 متری طرح توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
رهن و اجاره
امیر تمیمی
رهن کامل واحد 93 متری سالن پنجره خور شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد 105 متری اکازیون با دید ابدی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر105
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش سهام 50 متری با وام 105 میلیونی شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد 81 متری خوش نقشه/ جنب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر81
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 120 متری در برج فول امکانات شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش آپارتمان 125 متری شمالی بلوک N شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیاز
امیر تمیمی
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر20
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره واحد 93 متری 2 خواب نوساز با ویوی عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر93