نوید دهقان

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۷۶ متری یک خواب شهرک راه آهن
9120000000 120000000

فروش واحد ۷۶ متری یک خواب شهرک راه آهن

شهرک گلستان (راه آهن)
 • خواب1
 • سال8
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۱۵ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن
200000000 30000000

اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن

شهرک گلستان (راه آهن)
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۸۸ متری سه خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۷۶ متری یک خواب ارکیده و پامچال
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر76
پیش خرید ویژه
نوید دهقان
پیش فروش ۱۳۵ متر سه خواب دریاچه چیتگر
6345000000 47000000

پیش فروش ۱۳۵ متر سه خواب دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
پیش فروش واحد ۱۲۵ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۸۰ متری سه خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر180
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۹۰ متری یک خواب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۸۸ متری سه خواب برج های پروانه ای ارتش
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۲۳۰ متری چهار خواب دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر230
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۰۷ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۹۰ متری سه خواب برج های پروانه ای شکل ارتش
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر190
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۶۸ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر168
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش آپارتمان 170 متری در برج لوکس و جذاب چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر170
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش آپارتمان 146 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر146
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۵۱ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر151
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره آپارتمان 134 متر دیزاین شده عالی/ چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر134
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۴۶ متری دو خواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر146