رهن و اجاره در سرو آزاد

رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن کامل آپارتمان 70 متری زیرقیمت/ آزادشهر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر70
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۲۳۰ متری سه خواب شهرک سروآزاد
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر230
رهن و اجاره
علی شعبانی
اجاره آپارتمان 120 متری تک واحدی آزادشهر منطقه 22
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره
امیر پیوستگان
اجاره آپارتمان 85 متری دو خوابه شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر85
رهن و اجاره
علی شعبانی
اجاره آپارتمان 90 متری/ دو خوابه درمحیط آرام آزادشهر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
فرزاد منوچهری
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه نزدیک باغ گیاه شناسی سرو آزاد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127