معاوضه ملک

عقد قرارداد معاوضه ملک

نقدینگی بیش از اندازه در ایران و در نتیجه آن تورم و کاهش قدرت خرید افراد حتی سرمایه داران را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است، بطوری که می بینیم برخی از سرمایه داران ملکی گاهی ترجیح می دهند تا بجای فروش برج، آپارتمان یا ویلای خود دست به عقد قرارداد معاوضه ملک می زنند. در این حالت بجای انتظار برای بفروش رسیدن املاک خود، آن را با املاک فرد دیگری معاوضه یا به نوعی طاق می زنند.

جهت عقد این نوع قرارداد لازم است تا قیمت زمین آن ملک بر اساس، محل و منطقه آن، نوع ملک، متراژ زیر بنا، وضعیت سند و خرج و مخارج و مالیات های آن محاسبه شده و در آخر فردی که ملکش ارزش پایین تری داشت مبلغی را بصورت نقدی یا غیر نقدی بعنوان مابه التفاوت به طرف دیگر قرارداد پرداخت کند.