رهن و اجاره در شهرک خرازی

رهن و اجاره ویژه
محسن اکتفا
رهن و اجاره 120 متری/ 2 خوابه/ کلید نخورده شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
رهن زیرقیمت آپارتمان 110 متری شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره آپارتمان 115 متری خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره واحد ۱۲۷ متری دو خواب شهرک خرازی شمالی ویو ابدی
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر127
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره آپارتمان 115 متری دو خوابه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره 112 متری دیزاین شده 2 خوابه خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
رهن کامل 110 متری شمالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
امیر پیوستگان
رهن کامل آپارتمان 130 متری عالی شهرک شهید خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه دو خوابه در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112