خرید فروش در بلوار اردستانی

خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش واحد 113 متری دو خواب شهرک خرازی بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
۱۶۵متر شهرک شریف منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر اردستانی
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر165
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان سه خوابه در شهرک دانشگاه بلوار اردستانی
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر167
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۶۷ متر/منطقه ۲۲/بلوار اردستانی
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر167
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش واحد 112 متری خوش نقشه در بلوار اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان دو خواب در شهرک خرازی بلوار اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه در نگین غرب
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان لوکس بلوار اردستانی
1890000000 0

فروش آپارتمان لوکس بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر63
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 114 متری بلواراردستانی
3477000000 0

آپارتمان 114 متری بلواراردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش
مهدی پاشا
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000 0

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000 0

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000 0

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر83
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000 0

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000 0

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر106