آپارتمان در بلوار اردستانی

رهن و اجاره ویژه
فرزاد منوچهری
اجاره آپارتمان 110 متری بلوار همراه شهر/ بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان خوش نقشه لوکس در همراه شهر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
رهن کامل آپارتمان 125 متری دیزاین شده همراه شهر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش واحد 75 متری دو خواب طبقات بالا بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال8
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 133 متری خوش قیمت منطقه22 اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان110 متری شهرک آتی شهر بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۶۳متر ۱ خواب شهرک نگین غرب اردستانی چیتگر
 • خواب1
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر63
رهن و اجاره
پوریا اعتماد
رهن کامل آپارتمان 85 متری دیزاین شده بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان140 متری زیر قیمت منطقه بلوار اردستانی
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروش ویژه
پلاکینو
فروش واحد 112 متری خوش نقشه در بلوار اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان دو خواب در شهرک خرازی بلوار اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۶۷ متر/منطقه ۲۲/بلوار اردستانی
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر167
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان سه خوابه در شهرک دانشگاه بلوار اردستانی
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر167
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
۱۶۵متر شهرک شریف منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر اردستانی
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر165
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000 0

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000 0

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000 0

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر83
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000 0

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
مهدی پاشا
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000 0

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110