رهن و اجاره در سرو آزاد

رهن و اجاره
امیر پیوستگان
اجاره آپارتمان 85 متری دو خوابه شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر85
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان 90 متری/ دو خوابه درمحیط آرام آزادشهر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
رهن کامل آپارتمان دو خوابه در محیطی آرام در آزادشهر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره واحد ۱۱۷ متری خوش نقشه در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره ویژه
امیر تمیمی
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه نزدیک باغ گیاه شناسی سرو آزاد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
رهن و اجاره واحد ۱۱۰ متری ۲ خواب در شهرک سرو آزاد
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 120 متری آزادشهر
150000000 4500000

آپارتمان 120 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 103 متری آزادشهر
420000000 0

آپارتمان 103 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 80 متری آزادشهر
170000000 0

آپارتمان 80 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر70
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 130 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130