امتیاز و سهام در میدان دریاچه

امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری توانمندسازی پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر21
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری ملکی در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20