خرید خانه در دریاچه چیتگر

خرید و فروش
آرش صالحی
125متری شهرک چیتگر
3375000000 27000000

125متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
آرش صالحی
164متر شهرک چیتگر
5740000000 35000000

164متر شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر164
خرید و فروش
آرش صالحی
110متری شهرک چیتگر
2200000000 20000000

110متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۹۱متر ارکیده قیمت کاسبی شهرک چیتگر منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش
آرش صالحی
140متر شهرک چیتگر
5600000000 40000000

140متر شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروش
آرش صالحی
115مترشهرک چیتگر
5980000000 52000000

115مترشهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
آرش صالحی
105متر شهرک چیتگر
5355000000 51000000

105متر شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
آرش صالحی
108متری شهرک چیتگر
4860000000 45000000

108متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
آرش صالحی
105متری شهرک چیتگر
3990000000 38000000

105متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش
آرش صالحی
112متری شهرک چیتگر
4368000000 39000000

112متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش
آرش صالحی
76متری شهرک چیتگر
3420000000 45000000

76متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
آرش صالحی
111متری شهرک چیتگر
4773000000 43000000

111متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
آرش صالحی
99متری شهرک چیتگر
4257000000 43000000

99متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
آرش صالحی
107متری شهرک چیتگر
4815000000 45000000

107متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش
آرش صالحی
91متری شهرک چیتگر
3913000000 43000000

91متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش
آرش صالحی
96متری شهرک چیتگر
4224000000 44000000

96متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
آرش صالحی
125متری شهرک چیتگر
3375000000 27000000

125متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
آرش صالحی
110متری شهرک چیتگر
2200000000 20000000

110متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
آرش صالحی
97متری شهرک چیتگر
4085000000 43000000

97متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروش
آرش صالحی
115متری شهرک چیتگر
5750000000 50000000

115متری شهرک چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر115

خرید خانه در دریاچه چیتگر

یکی از علت های اصلی جذب افراد و سرمایه گذاران جهت تهیه خانه و آپارتمان در منطقه 22، وجود دریاچه چیتگر است. این دریاچه که با اسم دریاچه خلیج پارس نیز از آن یاد می شود، بزرگترین مرکز تفریحی و گردشگری منطقه 22 به حساب می آید. با ویوی بی نظیری که این محل به خانه ها و برج های پیرامون دریاچه داده است، باعث شده تا متقاضیان زیادی به دنبال استعلام قیمت خرید خانه در دریاچه چیتگر باشند. برج ها و آپارتمان های اطراف دریاچه با بهترین شرایط و امکانات لوکس خود گزینه ای عالی برای خرید خانه در اطراف دریاچه چیتگر به شمار می آیند.

شما همچنین میتوانید برای مشاهده آگهی های اجاره آپارتمان در چیتگر از این صفحه دیدن فرمایید.