خرید خانه در دریاچه چیتگر

خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد 75 متری دیزاین شده با دید دریاچه و جنگل چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 101 متری فول دیزاین با ویو دریاچه و پارک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۱۰متری ۲خواب بلوک پامچال غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۱۰متری برج پامچال غرب دریاچه/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۵۷ متری / برج بهاران / دریاچه چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر157
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۱۳۲متر ارکیده۱۰و۱۱ شهرک چیتگر/دریاچه منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۲۵۰ متری با دیدی ابدی/ برج نوساز / دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر250
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۷۶متر لوکس ارکیده غرب دریاچه چیتگر/ایرانمال منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش واحد۷۵متری لوکس ارکیده ویو دریاچه چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 75 متری ویو دریاچه و جنگل غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 86 متری کلید نخورده/مجاور ایرانمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۱۰ متری / برج پامچال / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۷۹ متری/برج ارکیده ۱۰/تک خواب/دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۱۱۸ متری/ برج G2 /دو خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروش
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 115 متر دو خوابه غرب دریاچه چیتگر تهران
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۸۹ متری /برج پامچال / دو خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان۱۵۲ متری/برج پامچال /سه خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 139 متری خوش نقشه ویو دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان۸۴ متر ی برج لوکس الماس غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر84

یکی از علت های اصلی جذب افراد و سرمایه گذاران جهت تهیه خانه و آپارتمان در منطقه 22، وجود دریاچه چیتگر است. این دریاچه که با اسم دریاچه خلیج پارس نیز از آن یاد می شود، بزرگترین مرکز تفریحی و گردشگری منطقه 22 به حساب می آید. با ویوی بی نظیری که این محل به خانه ها و برج های پیرامون دریاچه داده است، باعث شده تا متقاضیان زیادی به دنبال استعلام قیمت خرید خانه در دریاچه چیتگر باشند. برج ها و آپارتمان های اطراف دریاچه با بهتررین شرایط و امکانات لوکس خود گزینه ای عالی برای خرید خانه در اطراف دریاچه چیتگر به شمار می آیند.