تجاری در دریاچه چیتگر

خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش یک واحد تجاری 105 متری دو بر غرب دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش یک واحد تجاری 75 متری بر خیابان در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
امیر تمیمی
رهن و اجاره یک واحد تجاری 40 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر40
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000 0

مغازه 34 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر34