امتیاز و سهام در منطقه 2

امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام توانمندسازی / غرب دریاچه/ پهنه ی طبیعت
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 50 متری انتخاب واحد روز
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 20 متری انتخاب واحد روز
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری کف سنوات
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری انتخاب واحدی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری تجمیعی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
سرمایه گذاری ملکی با سهام ۵۰ متری چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام توانمندسازی ۵۰ متری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش امتیاز آپارتمان 110 متری منطقه 22 تهران
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام 50 متری چیتگر بسیار مناسب
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
پیش فروش واحد ۱۱۵ عالی جنوبی/ غرب دریاچه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش امتیاز ۲۰ متری آپارتمان شهرک چیتگر غرب دریاچه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام 50 متری انتخاب واحد روز
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 20 متری انتخاب واحد روز
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری پهنه طبیعت
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
نوید دهقان
خرید و فروش سهام ۵۰ متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیاز ویژه
نوید دهقان
فروش سهام 50 متری پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50