پیش فروش در منطقه 2

پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش 40 متری آپارتمان پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر40
پیش خرید ویژه
آرش صالحی
پیش فروش آپارتمان 110متری پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید
سحرناز فاطمی
۱۲۰ متری طبقات بالای برج / پهنه طبیعت ارتش
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش ۱۸۷ متری برج d / طبقات بالا/ چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر187
پیش خرید
سحرناز فاطمی
سهام ۵۰ متری / توانمندسازی ارتش
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش ۱۲۰ متری طبقات بالای برج / پهنه d چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش ۱۳۲ متری / طبقات بالا / برج n5 چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
سعید راد
پیش فروش واحد ۱۱۰ متر ی پهنه طبیغت چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
مهدی پاشا
پیش فروش آپارتمان 156 متری پهنه b ارتش با قیمت استثنایی
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر156
پیش خرید ویژه
مهدی پاشا
پیش خرید واحد 134 متری در برج های n و d چیتگر فوق العاده اکازیون
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر134
پیش خرید ویژه
مهدی پاشا
پیش فروش آپارتمان 125 متری پهنه b چیتگر با قیمت استثنایی
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 125 متری/طبقات آخر شهرک چیتگر/سرمایه گذاری پر سود
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۳۲ متری خوش نقشه/ غرب دریاچه
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 125 متری 3 خواب/قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۱۰ متری طبقات بالا/ پهنه d ارتش چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۱۰ متری زیر قیمت / پهنه d چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش واحد 125 متری در برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۲۰ متری برج های پهنه d / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش فوری واحد 128 متری خوش نقشه در برج b3 چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر128
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان ۱۱۰ متری / قیمت قطعی / طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110