پیش فروش در منطقه 2

پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 125 متری بی نظیر در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 131 متری مخصوص سرمایه گذاری در چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر131
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 125 متری در بلوک های n چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 160 متری در بهترین طبقه برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان 120 متری طبقات بالای برج پهنه طبیعت
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 125 متری خوش قیمت پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 110 متری بسیار عالی پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش 125 متری عالی و زیرقیمت چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
فروش واحد 160 متری 3 خواب چیتگر
8320000000 52000000

فروش واحد 160 متری 3 خواب چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 160 متری بی نظیر شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش واحد 120 متری عالی/ پهنه D شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 115 متری شمالی خوش نقشه در پهنه D چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش 115 متری زیرقیمت در شهرک چیتگر
4370000000 38000000

فروش 115 متری زیرقیمت در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
سرمایه گذاری ملکی با خرید واحد 125 متری
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
فروش 168 متری 3 خواب خوش نقشه در چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 131 متری خوش قیمت در برج های سری N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر131
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
فروش 125متر ی عالی در برج های n چیتگر
5125000000 41000000

فروش 125متر ی عالی در برج های n چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
سرمایه گذاری پر سود با خرید 110 متری/ باغ گیاه شناسی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 115 متری خوش نقشه/ پهنه d چیتگر
4600000000 40000000

فروش 115 متری خوش نقشه/ پهنه d چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش بی نظیر 125 متری در بلوک های شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125