رهن و اجاره در منطقه 2

رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل واحد 76 متری بسیار مناسب/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
رهن کامل واحد 153 متری زیرقیمت در پهنه A چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن کامل آپارتمان 115 متری شیک/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن کامل واحد 75 متری دیزاین عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۱۷ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۲۰ متری دوخواب دریاچه چیتگر برج های خرازی
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۱۵ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن
200000000 30000000

اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن

شهرک گلستان (راه آهن)
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب تجاری 65 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر65
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل واحد 76 متری/ 1 خوابه/ برج های شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن و اجاره واحد 110 متری تخلیه / شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره واحد 110 متری در برج های پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۷۶ متری یک خواب ارکیده و پامچال
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
مهدی خانقایی
اجاره آپارتمان 110 متری در برج های پامچال چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان 75 متری دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
محسن اکتفا
رهن و اجاره 120 متری/ 2 خوابه/ کلید نخورده شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۸۰ متری سه خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر180
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۲۳۰ متری چهار خواب دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر230
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۰۷ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره ویژه
محسن اکتفا
اجاره واحد 90 متری دو خوابه عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90