رهن و اجاره در منطقه 2

رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۰ متر یک خواب
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۵ متری دوخواب چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۵۳ متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجاره ویژه
امیر تمیمی
اجاره واحد متراژ کوچک / ویو آبنمای ایرانمال شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۴۶ متر دوخوابه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجاره
امیر تمیمی
رهن کامل واحد 146 متری خوش نقشه / فوری / شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره ۱۲۵متری g1 ویو ابدی نوساز و غرق نور شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره واحد ۹۳ متری در برج عالی و فول چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجاره
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۷۵ متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر175
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۲ متر دوخواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۰۱ متری دوخواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر101
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره مناسب واحد 91 متری فول دیزاین / ویو ایرانمال دریاچه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
اجاره آپارتمان ۱۴۳ متری نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر143
رهن و اجاره
نسرین عبادی
رهن کامل ۹۱متری بسیار خوش نقشه و نورگیر چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر91
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۱۳۳متری برج g شهرک چیتگر پهنه b
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
رهن و اجاره
مهدی پاشا
رهن آپارتمان 163 متری 3خواب بسیار شیک ودیزاین عالی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر163
رهن و اجاره
مهدی پاشا
اجاره اپارتمان 86 متری 2خواب نوساز و شیک شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجاره
مهدی پاشا
اجاره آپارتمان 132 متری 2 خواب شخصی ساز در شهرک راه آهن
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر132