آپارتمان در منطقه 2

پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش 141 متری در طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 151 متری شمالی در بلوک های D چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 115 متری در برج زیبای ساحل چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش بی نظیر 120 متری در مجاورت باغ گیاه شناسی تهران
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
فروش واحد 115 متری در پهنه طبیعت برج دریا
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
فروش واحد 141 متری در برج های N چیتگر
6204000000 44000000

فروش واحد 141 متری در برج های N چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش 123 متری زیرقیمت در بلوک های n چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 150 متری در طبقات بالای برج های شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر150
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 120 متری در برج های ساحل پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش 123 متری جنوبی در بلوک دی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش واحد 78 متری دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش 140 متری در برج شیک پارسه شهرک خرازی
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره ویژه
سحرناز فاطمی
رهن کامل واحد 110متری در برج لوکس الماس چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل آپارتمان 125 متری شیک در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد 110 متری شیک در برج ارکیده چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل واحد 75 متری در برج فول چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۰۷ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
پیش فروش واحد ۱۲۵ متری سه خواب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
امتیاز 120 متری آپارتمان خوش نقشه تعاونی ارتش
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش 120 متری بی نظیر در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120