آپارتمان در منطقه 2

رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل واحد 76 متری بسیار مناسب/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
رهن کامل واحد 153 متری زیرقیمت در پهنه A چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن کامل آپارتمان 115 متری شیک/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن کامل واحد 75 متری دیزاین عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 74 متری دیزاین شده در شهرک مدرن چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر74
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۱۷ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 114 متری زیر قیمت در شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 104 متری خوش نقشه در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۲۰ متری دوخواب دریاچه چیتگر برج های خرازی
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 135 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 151 متری در برج های سری N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۷۶ متری یک خواب شهرک راه آهن
9120000000 120000000

فروش واحد ۷۶ متری یک خواب شهرک راه آهن

شهرک گلستان (راه آهن)
 • خواب1
 • سال8
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۱۵ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 147 متری مجاور دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر147
خرید و فروش ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 185 متری زیر قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر185
خرید و فروش ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 110 متری خوش نقشه در برج های شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 135 متری در طبقات میانی برج های چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 125 متری زیر قیمت در برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن
200000000 30000000

اجاره واحد ۱۲۳ متری دوخواب شهرک راه آهن

شهرک گلستان (راه آهن)
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 131 متری خوش نقشه/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر131