رهن و اجاره در شهرک گلستان (راه آهن)

رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان 120 متری شهرک گلستان با دید شمالی
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجاره
پوریا اعتماد
رهن آپارتمان 100 متری خوش نقشه نورگیر شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال13
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب شخصی ساز شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره آپارتمان 140 متری لوکس و لاکچری شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره ویژه
امیر تمیمی
رهن کامل یک واحد ویلایی خوش نقشه لوکس در شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
رهن کامل آپارتمان در مجتمع دانشگاهی شهرک راه آهن (گلستان)
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر170
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان نقلی 68 متری شهرک گلستان
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر68
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان 72 متری شهرک گلستان
100000000 3500000

آپارتمان 72 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر72
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
تجاری 26 متری شهرک گلستان
100000000 2200000

تجاری 26 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
سوییت 50 متری شهرک گلستان
130000000 0

سوییت 50 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000 0

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر183
رهن و اجاره ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000 0

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000 0

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجاره
فرامرز دستوری
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000 0

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر165