خرید فروش در کوهک

خرید و فروش
آرش صالحی
فروش آپارتمان 92 متری فول/ برج زیتون کوهک
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش۹۵متر برج باران منطقه ۲۲ کوهک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر180
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 99 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 93متری کوهک
3200000000 0

آپارتمان 93متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 175 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر175
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 160 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان لوکس 101 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر101
خرید و فروش ویژه
پلاکینو
آپارتمان لاکچری 172 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر172