خرید فروش در کوهک

خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان ۱۲۶ متری/۲خواب/نوساز/کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروش
پلاکینو
تست

تست

کوهک
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر0
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 90 متری خوش نقشه در برج باران کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان دو خوابه در برج باران کوهک منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 94 متری در بلوک زیتون کوهک منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان خوش نقشه در برج ونوس کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروش
متین جعفری
فروش واحد 127 متری مجاور پارک چیتگر در بلوار کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش دو خوابه دیزاین شده در بلوار کوهک منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان لوکس دو خوابه در برج نرنج کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر121
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش واحد سه خوابه مجاور پارک جنگلی چیتگر در کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر157
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش واحد دو خوابه در مجتمع زیتون کوهک منطقه22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 100 متری دو خوابه در کوهک منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 93 متری کو.هک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروش ویژه
وحید بهلولی
آپارتمان خوش نقشه 130 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 115 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115