آپارتمان در کوهک

رهن و اجاره
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 111متری در کوهک
200000000 4000000

آپارتمان 111متری در کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر180
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 99 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
علی شعبانی
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
علی شعبانی
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 102 متری کوهک
200000000 4500000

آپارتمان 102 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 93متری کوهک
3200000000 0

آپارتمان 93متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100

قیمت آپارتمان در کوهک منطقه 22 تهران

بلوار و محله کوهک به علت وجود امکانات رفاعی و تفریحی نزدیک خود باعث شده تا مشاورین املاک پلاکینو فایلینگی قوی شامل آگهی قیمت آپارتمان در کوهک منطقه 22 تهران برای شما گرداوری کنند. در صورت تمایل به پیش خرید، خرید و فروش یا رهن و اجاره خانه آگهی های قیمت آپارتمان در کوهک چیتگر را که در سال 1400 بروز رسانی شده و همگی دارای عکس می باشند با هم مقایسه کنید.