رهن و اجاره در میدان موج

رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 124 متری میدان موج
550000000 0

آپارتمان 124 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر124
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
آپارتمان 100 متری میدان موج
200000000 6000000

آپارتمان 100 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
علی شعبانی
آپارتمان 90 متری شرق دریاچه
180000000 7000000

آپارتمان 90 متری شرق دریاچه

میدان موج
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان با ویوی دریاچه میدان موج منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125