خرید فروش در شهرک نمونه

خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۸ متری / شمال اتوبان خرازی شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال9
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان 76 متری خوش قیمت شهرک نمونه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان نقلی یک خوابه در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان با متراژ کم در شهرک نمونه منطقه 22
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 120 متری فول دیزاین در شهرک نمونه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
خرید و فروش ویژه
اکبر مسرور
معاوضه و یا فروش 69 متری در شمال اتوبان خرازی شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان 73 متری نزدیک پارک آبشار در شهرک نمونه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان یک خوابه نقلی شیک در شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000 0

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر69
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000 0

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000 0

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000 0

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79