خرید فروش در پرند

خرید و فروش ویژه
وحید بهلولی
فروش زمین 10000 متری  مربع در شهرجدید پرند
  • خواب0
  • سالنوساز
  • پارکینگندارد
  • متر10000
خرید و فروش ویژه
وحید بهلولی
فروش زمین 10000 متری پرند
  • خواب0
  • سالنوساز
  • پارکینگندارد
  • متر10000