رهن و اجاره در میدان ساحل

رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه در برج لاکچری میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان لوکس 100 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان لوکس 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 116 متری میدان ساحل
420000000 0

آپارتمان 116 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر116
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
500000000 0

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117