آپارتمان در شهرک باقری

رهن و اجاره
اکبر مسرور
اجاره آپارتمان 114 متری شیک و تمیز شهرک باقری
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 114 متری برج نگین آبشار شهرک باقری
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان لوکس 143 متری شهرک باقری برج سفید
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر143
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان82 متری دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 97 متری خوش نقشه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۴۸ متر برج سفید لاکچری قیمت مناسب
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر148
خرید و فروش ویژه
پلاکینو
فروش آپارتمان سه خوابه در مجتمع مهسان غرب شهرک باقری
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 68 متری نزدیک پارک آبشار شهرک باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد نقلی نزدیک پارک آبشار در شهرک باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان لوکس نقلی در شهرک شهید باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر67
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان شیک دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان خوش نقشه با دید دریاچه در شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان دو خوابه شهرک باقری مجاور پارک آبشار
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 88 متری شهرک باقری
150000000 4000000

آپارتمان 88 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000 0

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2100000000 0

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2470000000 0

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000 0

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 99 متری شهرک باقری
2871000000 0

آپارتمان 99 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر99