آپارتمان در شهرک باقری

خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش ۸۵ متریآپارتمان سند دار /شهرک شهید باقری
 • خواب2
 • سال13
 • پارکینگدارد
 • متر85
رهن و اجاره
پوریا اعتماد
رهن کامل آپارتمان 85 متری شمال خرازی شهرک باقری
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 84 متری زیرقیمت بدون مشرف شهرک باقری
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر84
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 75 متری زیر قیمت/ شهرک شهید باقری
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 81 متری سنددار شهرک شهید باقری
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر81
رهن و اجاره
امیر پیوستگان
اجاره آپارتمان 85 متری خوش قیمت شهرک باقری
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 80 متری دو خواب شهرک باقری
 • خواب2
 • سال7
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
اکبر مسرور
اجاره آپارتمان 114 متری شیک و تمیز شهرک باقری
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 114 متری برج نگین آبشار شهرک باقری
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان لوکس 143 متری شهرک باقری برج سفید
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر143
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان82 متری دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 97 متری خوش نقشه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۴۸ متر برج سفید لاکچری قیمت مناسب
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر148
خرید و فروش ویژه
پلاکینو
فروش آپارتمان سه خوابه در مجتمع مهسان غرب شهرک باقری
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 68 متری نزدیک پارک آبشار شهرک باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش واحد نقلی نزدیک پارک آبشار در شهرک باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر68
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان لوکس نقلی در شهرک شهید باقری
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر67
خرید و فروش
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان شیک دو خوابه شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان خوش نقشه با دید دریاچه در شهرک باقری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان دو خوابه شهرک باقری مجاور پارک آبشار
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105