آپارتمان در شهرک خرازی

خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 111 متری جنوبی خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 115 متری/ دو خوابه /جنوبی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
متین جعفری
فروش آپارتمان 113 متری نورگیر قیمت کاسبی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 112 متری نورگیر عالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان دو خوابه قیمت مناسب در شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه دو خوابه در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک d شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر124
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 125 متری در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان خوش نقشه شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
آپارتمان 106 متری شهرک خرازی
2547600000 0

آپارتمان 106 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر106
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
آپارتمان 102 متری چیتگر
3260000000 0

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
مهدی خانقایی
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000 0

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروش
وحید بهلولی
آپارتمان 115 متری شهرک خرازی
3450000000 0

آپارتمان 115 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
وحید بهلولی
آپارتمان 112 متری شهرک خرازی
3136000000 0

آپارتمان 112 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112