آپارتمان در شهرک خرازی

خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش 140 متری در برج شیک پارسه شهرک خرازی
 • خواب3
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
رهن زیرقیمت آپارتمان 110 متری شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره آپارتمان 115 متری خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره آپارتمان 115 متری دو خوابه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
اجاره 112 متری دیزاین شده 2 خوابه خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره ویژه
پوریا اعتماد
رهن کامل 110 متری شمالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
امیر پیوستگان
رهن کامل آپارتمان 130 متری عالی شهرک شهید خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 133متری خوش قیمت شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 100 متری کلید نخورده عالی/ شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 107 متری خوش قیمت شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 125 متری زیر قیمت منطقه / شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 120 متری منطقه 22/ اردستانی/ خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر120
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 133متری پروژه خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش فوق العاده آپارتمان ۱۳۳ متر ی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 133 متری فوق العاده/ زیر قیمت بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 113 متری خوش قیمت شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 124متری در بهترین بلوک شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان 112 متری پروژه خرازی اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش آپارتمان112 متری شمالی با ویوی ابدی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 111 متری جنوبی خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111