آپارتمان در شهرک خرازی

خرید و فروش ویژه
سعید راد
فروش آپارتمان 107 متری خوش قیمت شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 125 متری زیر قیمت منطقه / شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 120 متری منطقه 22/ اردستانی/ خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر120
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 133متری پروژه خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
سعید راد
فروش فوق العاده آپارتمان ۱۳۳ متر ی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 133 متری فوق العاده/ زیر قیمت بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 113 متری خوش قیمت شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 124متری در بهترین بلوک شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 112 متری پروژه خرازی اردستانی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان112 متری شمالی با ویوی ابدی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 111 متری جنوبی خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 115 متری/ دو خوابه /جنوبی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
خرید و فروش
متین جعفری
فروش آپارتمان 113 متری نورگیر قیمت کاسبی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 112 متری نورگیر عالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان دو خوابه قیمت مناسب در شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره ویژه
امیر حسین عظیمی
رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه دو خوابه در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک d شهرک خرازی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر124
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 125 متری در شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان خوش نقشه شهرک خرازی منطقه 22
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117