مشارکت ملکی

مشارکت در ساخت ملک

حال شما را با مفهومی دیگر از سرمایه گذاری ملکی آشنا می کنیم؛ بله مشارکت در ساخت ملک، برج، پاساژهای تجاری و حتی مراکز صنعتی نوعی دیگر از سرمایه گذاری در املاک می باشد. برای این کار لازم است تا دو یا چند نفر با ادغام نقدینگی و البته با طی کردن مسیر قانونی پروژه خود را آغاز کنند.

تعاونی ها یکی از مصادیق بارز این مدل سرمایه گذاری هستند که در آن اعضای تعاونی با واریز مبلغی پول به حساب پیمانکار پروژه، کار را آغاز می کنند و در با توجه به میزان پولی که پرداخت کرده اند سهام دریافت می کنند.