پیش فروش آپارتمان

پیش خرید ویژه
آرش صالحی
پیش فروش 50 متری منطقه22 /چیتگر پهنه D
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خرید ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
پیش فروش آپارتمان 127 متری قیمت قطعی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 158 متری زیر قیمت چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
آرش صالحی
پیش فروش آپارتمان 151متری پهنه B شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
آرش صالحی
پیش فروش آپارتمان 117 متری نزدیک به تحویل/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 168 متری سه خوابه شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
مهدی پاشا
سرمایه گذاری با پیش خرید آپارتمان 127 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 50 متری با سهام شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 125 متری زیرقیمت شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 158 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
پلاکینو
پیش فروش آپارتمان111 متری نزدیک به تحویل غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
پیش خرید ویژه
پلاکینو
پیش فروش آپارتمان 158 متری شمالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 132 متری خوش نقشه شهرک چیتگر/ منطقه 22 تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 127 متری خوش طبقه در شهرک چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان 151 متری/ جنوبی/ غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
امیر تمیمی
پیش فروش آپارتمان 126 متری/ 3 خوابه/ پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش آپارتمان 132 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 172 متری زیرقیمت شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 141 متری خوش نقشه پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141