پیش فروش آپارتمان

پیش خرید ویژه
مهدی خانقایی
فروش آپارتمان 148 متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر148
پیش خرید ویژه
مهدی خانقایی
پیش فروش آپارتمان 125 متری زیر قیمت در بلوک N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش 141 متری 3خوابه شهرک چیتگر
5640000000 40000000

پیش فروش 141 متری 3خوابه شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 128 متری در بلوک سری D چیتگر
5632000000 44000000

پیش فروش 128 متری در بلوک سری D چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر128
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان اکازیون 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 125 متری جنوبی عالی چیتگر
5000000000 40000000

پیش فروش 125 متری جنوبی عالی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 120 متری خوش نقشه زیر قیمت چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 132 متری چیتگر
5808000000 44000000

پیش فروش آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 172 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید ویژه
پوریا اعتماد
پیش فروش 115 متری خوش نقشه نورگیر چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
پیش فروش 132 متری سری N چیتگر
5808000000 44000000

پیش فروش 132 متری سری N چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش 126 متری خوش نقشه بلوک d شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش 120 منری زیرقیمت با دید باغ گیاه شناسی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 159 متری قیمت مناسب چیتگر
5565000000 35000000

پیش فروش 159 متری قیمت مناسب چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر159
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش 142 متری قیمت قطعی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 125 متری بهترین طبقه برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش آپارتمان 158 متری جنوبی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش 132 متری پهنه بی چیتگر
6336000000 48000000

پیش فروش 132 متری پهنه بی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش 125 متری خوش نقشه زیرقیمت
5000000000 40000000

پیش فروش 125 متری خوش نقشه زیرقیمت

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان 110 متری باغ گیاه شناسی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110