پیش فروش تجاری

پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری 72 متری بی نظیر در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر72
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک واحد تجاری عالی 49 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر49
پیش خرید ویژه
اصولیان
سرمایه گذاری با خریدیک واحد تجاری 200 متری عالی
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر200
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک باب مفازه 75 متری بی نظیر/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر75
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت
7125000000 125000000

فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر57
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش یک باب مغازه 45 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
پیش فروش تجاری 45 متری در پهنه B برج های N
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45