رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره واحد 80متری در شهرک چیتگر
250000000 15000000

اجاره واحد 80متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره آپارتمان 74 متری 1 خوابه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر74
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره آپارتمان 90 متری نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
فرزاد منوچهری
اجاره آپارتمان 134 متری در آسمانخراش چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر134
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان 140 متری طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن زیر قیمت واحد 100 متری در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره واحد 118 متری در شهرک چیتگر
500000000 21000000

اجاره واحد 118 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر118
رهن و اجاره ویژه
سحرناز فاطمی
اجاره آپارتمان 90 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
سحرناز فاطمی
رهن کامل آپارتمان 85 متری قیمت مناسب چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر85
رهن و اجاره ویژه
امیر پیوستگان
 اجاره واحد شیک 118 متری شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر118
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن کامل واحد 94 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال8
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجاره ویژه
امیر پیوستگان
رهن کامل واحد 93 متری تمیز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۹۰ متری دوخواب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره واحد 104 متری در شهرک چیتگر
500000000 12000000

اجاره واحد 104 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال9
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۸۰ متری یک خواب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره ویژه
محسن اکتفا
اجاره آپارتمان متراژ کوچک 1 خوابه/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر64
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره آپارتمان 100 متری در برج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره آپارتمان 2 خوابه/ 96 متری/ ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره واحد 64 متری نقلی شهرک چیتگر
450000000 6000000

اجاره واحد 64 متری نقلی شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر64