رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل واحد ۱۱۴ متری دوخواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر114
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره واحد 146 متری 2 خواب / ویو بدون مشرف چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۹۷ متری سه خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر197
رهن و اجاره
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۸۰ متری یک خواب شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۰ متر یک خواب
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۵ متری دوخواب چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۵۳ متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۴۶ متر دوخوابه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجاره
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۷۵ متری سه خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر175
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۲ متر دوخواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال3
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۰۱ متری دوخواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر101
رهن و اجاره
مهدی پاشا
اجاره آپارتمان 132 متری 2 خواب شخصی ساز در شهرک راه آهن
 • خواب2
 • سال10
 • پارکینگدارد
 • متر132
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره واحد ۱۳۴متر۲خواب شهرک راه آهن منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال14
 • پارکینگدارد
 • متر132
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان 80 متری در طبقات میانی برج چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۰ متری دوخواب بسیار مناسب شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۹۸ متری خوش نقشه دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر98
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان 123متری دریاچه چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۷۴ متری سه خواب منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر174
رهن و اجاره
نوید دهقان
اجاره آپارتمان ۱۰۴ متری دوخواب دریاچه چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجاره
نوید دهقان
رهن کامل آپارتمان ۱۰۶ متری دوخواب منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر106