رهن و اجاره تجاری

رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب تجاری 65 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر65
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن و اجاره یک باب مغازه 75 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب مغازه 58 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر58
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک واحد تجاری 65 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر65
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب مغازه 60 متری در لوکیشن عالی چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر60
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک واحد تجاری 52 متری زیرقیمت
 • خواب0
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر52
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل قیمت مناسب واحد تجاری 58 متری
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر58
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن و اجاره یک باب مغازه 57 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر57
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 55 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر55
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره مغازه 40 متری با دید عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن و اجاره واحد 66 متری تجاری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر66
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 62 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر62
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل واحد تجاری 70 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر70
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل یک باب مغازه 66 متری پاخوردار شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر66
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره مغازه 19 متری خوش قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر19
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن کامل یک واحد تجاری 40 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن یک واحد تجاری 62 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال9
 • پارکینگندارد
 • متر62
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره تجاری 50 متری در شهرک چیتگر
100000000 35000000

اجاره تجاری 50 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال8
 • پارکینگندارد
 • متر50
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره مغازه 40 متری در شهرک چیتگر
500000000 7500000

اجاره مغازه 40 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
DefaultPropertyOwnerName
اجاره یک واحد تجاری 105 متری پاخور دار شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر105