خرید فروش آپارتمان

خرید و فروش ویژه
پویا سعدالهی
فروش آپارتمان105 متری/3 خواب/ برج غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش واحد ۸۸ متری با دیدی ابدی در بلوک جی ۳ چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش آپارتمان 92 متری با امکانات عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 111 متری جنوبی خوش نقشه شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش واحد 118 متری فول/ ویو کوهستان/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 76 متری لوکس غرب دریاچه چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 126 متری عالی و نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش آپارتمان ۷۶ متری ۲ خواب خوش نقشه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر76
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 118 متری در برج G ویو ابدی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فروش آپارتمان 114 متری برج نگین آبشار شهرک باقری
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 76 متری در طبقات بالا برج ارکیده چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش اپارتمان ۷۹ متری در برج ارکیده ۱۱ چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش فوق العاده پنت هاوس ۳۸۴ متری شهرک چیتگر
 • خواب5
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر385
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۸۶ متری دو خواب خوش نقشه نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش آپارتمان ۱۳۹ متری خوش نقشه نورگیر شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروش
علی نیک فر
سرمایه گذاری با خرید سهام 50 متری توانمند سازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
امیر تمیمی
فروش واحد 80 متری 2 خوابه خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش اپارتمان 96 متری دیزاین شده عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر96
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 79 متری لوکس دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79