واحد تجاری

پیش خرید ویژه
اصولیان
سرمایه گذاری با خریدیک واحد تجاری 200 متری عالی
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر200
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک باب مفازه 75 متری بی نظیر/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر75
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت
7125000000 125000000

فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر57
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب مغازه 60 متری در لوکیشن عالی چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر60
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک واحد تجاری 52 متری زیرقیمت
 • خواب0
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر52
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل قیمت مناسب واحد تجاری 58 متری
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر58
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن و اجاره یک باب مغازه 57 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر57
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 55 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر55
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره مغازه 40 متری با دید عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن و اجاره واحد 66 متری تجاری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر66
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 62 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر62
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل واحد تجاری 70 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر70
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل یک باب مغازه 66 متری پاخوردار شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر66
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش یک باب مغازه 45 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
پیش فروش تجاری 45 متری در پهنه B برج های N
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره مغازه 19 متری خوش قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر19
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری 53 متری شهرک چیتگر
14946000000 282000000

فروش واحد تجاری 53 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر53
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری 60 متری شهرک چیتگر
16200000000 270000000

فروش واحد تجاری 60 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر60
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری مناسب سرمایه گذاری/ چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر39
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
پیش فروش تجاری بهترین فرصت سرمایه گذاری مطمئن در چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر40

قیمت واحد تجاری و مغازه

گروه مسکن پلاکینو، فعال در زمینه خرید و فروش و رهن و اجاره ملک در منطقه 22 و دیگر مناطق تهران و کرج از فایلینگ قوی خود بهترین آگهی های روز قیمت واحد تجاری و مغازه را انتخاب کرده و مشاورین ما آن ها در با عنوان آگهی های واحد تجاری با شما به اشتراک گذاشته اند. همچنین در مقالات سایت به بررسی تغییرات قیمت خرید، فروش و رهن و اجاره مغازه و واحد تجاری پرداخته ایم. بطور خلاصه قیمت ملک تجاری به محل قرار گیری آن، منطقه، طبقه، ساختار آن، گاهی تجارت شما و ... وابسطه است.