تجاری در منطقه 2

رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 62 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر62
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل واحد تجاری 70 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر70
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل یک باب مغازه 66 متری پاخوردار شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر66
پیش خرید ویژه
متین جعفری
پیش فروش یک باب مغازه 45 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45
پیش خرید ویژه
علی شعبانی
پیش فروش تجاری 45 متری در پهنه B برج های N
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر45
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره مغازه 19 متری خوش قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر19
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری 53 متری شهرک چیتگر
14946000000 282000000

فروش واحد تجاری 53 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر53
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری 60 متری شهرک چیتگر
16200000000 270000000

فروش واحد تجاری 60 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر60
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش واحد تجاری مناسب سرمایه گذاری/ چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر39
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
پیش فروش تجاری بهترین فرصت سرمایه گذاری مطمئن در چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن کامل یک واحد تجاری 40 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن یک واحد تجاری 62 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال9
 • پارکینگندارد
 • متر62
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش تجاری 62 متری عالی در چیتگر
9300000000 150000000

فروش تجاری 62 متری عالی در چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال8
 • پارکینگندارد
 • متر62
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره تجاری 50 متری در شهرک چیتگر
100000000 35000000

اجاره تجاری 50 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال8
 • پارکینگندارد
 • متر50
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
اجاره مغازه 40 متری در شهرک چیتگر
500000000 7500000

اجاره مغازه 40 متری در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر40
خرید و فروش ویژه
فرزاد منوچهری
فروش 30 متری تجاری در مجتمع تجاری شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر30
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
فروش 63 مغازه تجاری دونبش چیتگر
6300000000 100000000

فروش 63 مغازه تجاری دونبش چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر63
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش مغازه ۴۱ متری با بهترین لوکیشن و پاخور
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر41
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش مغازه ۵۰ متری پاخوردار شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
یک باب مغازه 34متری در لوکیشن عالی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر34